ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ ONDŘEJ TRNKA, S.R.O.

IČ: 08793557
DIČ: CZ08793557

sídlo: nám. P. Otakara II. 123/36, 370 01 České Budějovice

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 1326033018/2700

Naše advokátní kancelář se sídlem v Českých Budějovicích poskytuje právní poradenství tuzemské i zahraniční klientele, podnikatelům i fyzickým osobám nepodnikajícím, a to zejména v dále uvedených oblastech práva. V případě zájmu o naše služby jsme Vám rádi k dispozici.

Náš tým

Mgr. Bc. Ondřej Trnka, LL.M.

advokát, společník a jednatel

 trnka@aktrnka.cz
+420 774 655 326

ev. č. ČAK 15337

JUDr. Martin Reindl

trvale spolupracující advokát, prokurista

 reindl@aktrnka.cz
 +420 734 474 962

ev. č. ČAK 15777

Lenka Kvasničková, DiS.

vedoucí kanceláře

 kvasnickova@aktrnka.cz
 office@aktrnka.cz
 +420 732 136 040

Mgr. Zuzana Slabá

advokátní koncipientka

 slaba@aktrnka.cz

Naše specializace

  • Nemovitostní projekty, včetně transakčního poradenství, stavebního práva a práva územního plánování
  • Komplexní právní služby pro německy hovořící klientelu
  • Veřejný sektor a regulace

Obory, jimž se též věnujeme

  • Občanské a obchodní právo
  • Veřejné právo (zejména správní právo, vč. správního soudnictví)
  • Právní vztahy s mezinárodním prvkem
  • Vymáhání pohledávek
Menu